december 20, 2018

Strategische coaching

Een strategische coach is breed inzetbaar en kan hulp bieden op veel verschillende vlakken. Zo kan een strategische coach worden ingezet om je bedrijf beter te laten lopen. Dit kan het oplossen van specifieke problemen zijn. Stel dat de werksfeer op een afdeling in een bedrijf bijvoorbeeld niet goed is. Mocht dat het geval zijn, dan kan de coach strategieën bedenken waardoor deze problemen getackeld kunnen worden. Dit draagt dan bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de personen die werkzaam zijn in de organisatie. Maar een coach kan ook andere dingen doen, zoals de manager adviseren wat de juiste stappen zijn om een bedrijf verder te helpen.

Enerzijds kan een strategische coach preventief optreden. Zo kunnen we helpen met een plan uitzetten om een nieuwe organisatie in goede banen te leiden. Ook kan deze om de zoveel tijd langskomen om de persoonlijke ontwikkeling van personeel in de gaten te houden. Maar anderzijds kan het ook zijn dat een strategische coach achteraf wordt ingezet. In bedrijven kunnen er namelijk altijd problemen ontstaan tussen mensen onderling. Een strategische coach kan dan bijvoorbeeld ook bemiddelden op plekken waar de gemoederen hoog op lopen. Ook kun je de strategische coach inzetten om de werksfeer in het algemeen te vergroten. Alles dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een bedrijf.

Geïnteresseerd? Neem vandaag nog contact op voor een afspraak.