Ontwaken van 3D naar 5D

13. Ontwaken van 3D naar 5D

Een dimensie is een staat van bewustzijn, iets wat je niet kunt zien, maar slechts kunt ervaren. Een dimensie resoneert met bepaalde frequenties, waardoor men ze kan gewaarworden. Iedereen op aarde maakt een ontwikkeling door in het bewustzijn. Hoe meer we bewust worden van alles in onszelf plus alles om ons heen en ons leven daarnaar richten, hoe verder de ontwikkeling. Niet iedereen ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en eenieder ervaart het proces anders. Tijdens dit proces van spiritueel ontwaken ervaren we de verschillende dimensies. We leven in een tijd waarin de mensheid een verschuiving meemaakt naar een hoger bewustzijn: van 3D (de derde dimensie), via 4D naar 5D (de vijfde dimensie). 

Kenmerken van de verschillende dimensies

De dimensies leren ons op een andere manier te kijken, voelen, ervaren en reageren. Je kunt dimensie ook zien als niveaus van bewustzijn met voor ieder niveau een karakteristieke manier van denken en doen. 

De eerste en tweede dimensie

De eerste twee dimensies hebben te maken met oerdriften, seksualiteit en de plek die de eigen ik in de ruimte inneemt. 

De derde dimensie

De derde dimensie heeft te maken met macht en machteloosheid. Het staat voor de mens en alles wat de mens gecreëerd heeft, en het streven naar meer, beter en groter. Vanuit een beperkte blik wordt waarde gehecht aan materie. 

De vierde dimensie

De vierde dimensie is een dimensie waar veel mensen op dit moment de meeste waarde aan hechten. De mens leeft vanuit het hart, luistert naar het gevoel, hecht waarde aan intuïtie en heeft behoefte aan het ontwikkelen van zijn of haar spiritualiteit. 

De vijfde dimensie

De vijfde dimensie staat voor de verbinding met jezelf en alles om je heen en heeft met waarden te maken, de eigenwaarde, de waarde van de ander en de waarde van de aarde. De verbondenheid van alles, niet alleen met mensen, maar met alles op aarde, inclusief de aarde. Het is een weten. Er is geen moeite voor nodig om het in stand te houden. Wanneer iemand 5D bewustzijn bereikt, kan dit deze een beleving geven van permanente zegening, liefde en vreugde. 

Sharing is caring!