Positieve veranderingen met EFT

De Emotional Freedom Techniques, is een korte en makkelijk te onthouden methode om positieve veranderingen in je leven te bewerkstelligen.
Het is een onderdeel van de Energetische Psychologie en is een positieve, effectieve en snelle methode om remmingen, angsten en andere negatieve emoties in een paar minuten kwijt te raken.

Deze simpele technieken hebben een sterke invloed in bepaalde hersengebieden en vermindert in die gebieden de te hoge prikkelactiviteit. Het verwijdert de negatieve lading van belastende herinneringen.

Wie kunnen EFT gebruiken?
EFT kan gebruikt worden bij volwassenen, kinderen, door professionele hulpverleners maar is ook goed toe te passen voor huis, tuin en keuken gebruik bij zowel lichamelijke als emotionele klachten zoals angsten, verslavingen, remmingen en fysieke klachten

EFT is bijna te simpel. Het is een elegant, dynamisch, pijnloos en effectief proces en de resultaten zijn blijvend, zonder eindeloze praatsessies en behandelingen.

EFT: ontstaan en theorie

De EFT techniek is ontwikkeld door Gary Craig, een NLP-master en zakenman met een interesse in het spirituele. Gary Craig heeft geen achtergrond als arts of psycholoog, maar volgde een cursus in Thought Field Therapy (TFT): een alternatieve geneeswijze waarbij men klachten behandeld door in specifieke volgorde met de vingers op meridiaanpunten in het bovenlichaam te kloppen. Bij TFT klopt men voor ieder probleem op andere punten, in verschillende volgordes. Gary Craig merkte in de praktijk dat de volgorde van het kloppen op de meridiaan punten niet uitmaakte, en vereenvoudigde de TFT techniek tot een standaard procedure die voor ieder probleem hetzelfde is. Deze therapie noemde hij Emotional Freedom Techniques, EFT, waarbij er op 12 vaste punten op het lichaam wordt geklopt, en de volgorde van de te ‘tappen’ meridiaan punten niet uitmaakt.

EFT gaat uit van de theorie dat negatieve emoties onstaan in een aantal fases:

  1. Men heeft een negatieve ervaring
  2. Het lichamelijk energiesysteem raakt verstoord
  3. Het verstoorde lichamelijk energiesysteem zorgt voor negatieve emoties

De verstoring in het lichamelijk energiesysteem heeft volgens de EFT theorie een energieblokkade tot gevolg, waardoor de negatieve emotie niet kan worden ontladen, en er psychische en lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Deze emotionele blokkade wordt binnen EFT een “psychologische omkering” genoemd. “Psychologische omkering”  wordt gezien als een vorm van zelfsabotage; de cliënt wil van een klacht af, maar houdt onbewust negatieve emoties vast. Een deel van de cliënt zou nog niet klaar zijn de klacht los te laten, waardoor er een onbewuste weerstand ontstaat tegen de behandeling van de klacht. EFT gaat er daarom van uit dat de ontstane klachten niet te verhelpen zijn door alleen de oorspronkelijke negatieve ervaring weg te nemen. De klachten kunnen volgens EFT enkel effectief behandeld worden wanneer door middel van EFT de energieblokkade “psychologische omkering” wordt opgeheven, en de verstoring in het lichamelijk energiesysteem wordt hersteld, zodat de energie weer vrij door het lichaam kan stromen.

Het idee van een lichamelijk energiesysteem wordt ook gebruikt bij andere vormen van lichaamsgerichte therapie. Zo heeft men het bij bio-energetica bijvoorbeeld over levensenergie. Ook in spirituele geneeswijzen speelt het idee van een energiesysteem vaak een rol, zo heeft men het bij zowel Reiki als magnetiseren over “universele levensenergie”.

EFT in praktijk

In praktijk is EFT een vrij eenvoudige methode, waarbij de EFT therapeut zich houdt aan een vaste procedure. Allereerst formuleert de cliënt de klacht. Vervolgens helpt de EFT therapeut de cliënt bij het vinden van herinneringen die in verband staan met de klacht. Deze herinneringen worden opgedeeld in zogenaamde aspecten: details of delen van de klacht. Dergelijke aspecten kunnen bijvoorbeeld gevoelens zijn, gedachten, of lichamelijke sensaties.

EFT wordt ook vaak gebruikt als zelfhulp methode, waarbij de cliënt zichzelf masseert en beklopt. Toegevoegde waarde van een EFT therapeut kan liggen in hulp bij bijvoorbeeld het ‘opsporen’ van herinneringen, en deze onder te verdelen in aspecten. Van de EFT therapeut krijgt de cliënt huiswerk mee, om de EFT techniek zelf toe te passen.

Praktijkvoorbeeld:

Voor meer duidelijkheid wat EFT voor jou zou kunnen betekenen neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Sharing is caring!