Bach Bloesem therapie

Bach bloesem remedies zijn vloeibare plantenextracten die positief werken op emoties. Voorbeelden van een emotie zijn gebrek aan zelfvertrouwen, neerslachtigheid, stress, piekeren, over bezorgdheid en schuldgevoelens. Een Bach bloesem heeft de eigenschap om negatieve emoties om te buigen in hun positieve het positieve. Iemand met een minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van een bepaalde Bach bloesem terug in zichzelf geloven en met meer zelfvertrouwen de zaken aanpakken. Negatieve emoties worden niet onderdrukt maar omgebogen in hun positieve pool zoals bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen in zelfzekerheid of ongeduld in innerlijke rust.

Van waar komt de naam “Bach bloesem”?

Dr. Edward Bach heeft de Bach bloesem eind vorige eeuw ontdekt. Hij leefde van 1886 tot 1936 en het is vooral na zijn dood dat de Bach bloesem een enorme bekendheid verworven heeft. Dr Bach ontdekte 38 verschillende Bach bloesems die elk inwerken op een specifieke emotie. Nu worden Bach bloesems gebruikt bij o.a. druk zijn, concentratieproblemen, neerslachtigheid, stress, vrijer ademhalen, moeilijk zwanger worden en als ondersteuning bij het dieet.

Bach bloesem: 100% veilig en geen bijwerkingen

Het Bach bloesem extract is natuurlijk en kan zowel door kinderen als door volwassenen worden gebruikt. Het is totaal veilig en onschadelijk. Er is geen enkele bijwerking, je kan ze niet over doseren en het werkt niet verslavend. Ze kunnen gebruikt worden in combinatie met andere medicatie of behandelingsvormen, inclusief homeopathie, zonder de werking hiervan te belemmeren.

Het is interessant om vast te stellen dat zowel de Chinese Vijf Elementenleer als de behandeling met Bach Bloemen Remedies vertrekken van de mentaal-emotionele toestand  van de mens, van zijn mentaal-emotionele benadering van levenssituaties.  In het werken met de Bach Remedies zijn het deze mentaal-emotionele onevenwichten die bepalend zijn bij de keuze van de Bach Remedies, die het best geschikt zijn om energetisch opnieuw harmonie te creëren.  De Oude Chinezen wisten 5000 jaar geleden al, via hun Vijf Elementenleer, dat vijf groepen mentaal-emotionele onevenwichten de energiestroom in evenveel koppels meridianen stoorden en dus uiteindelijk een tiental fysische organen ziek maakten. 

mits deze mentaal-emotionele on evenwichten de gemeenschappelijke zijn in beide benaderingen, kan het gevolg niet anders zijn dan dat er een verband moet bestaan tussen de conditie van de organen en de mogelijke werking met Bach Bloemen Remedies. 

Daarom is 10 jaar geleden de idee gaan bloeien om de 38 gemoedtoestanden zoals Dr. Bach die beschreven heeft uitgebreid te toetsen aan de vijf groepen psychologiën van de Chinese Vijf Elementenleer. 

Na lange objectieve studie en toetsing in de praktijk konden de 38 Bach remedies ingedeeld worden in vijf groepen die inderdaad overeenkomen met de psychische gesteldheden behorend bij de vijf Elementen. Dit is niet vreemd, want de Vijf Elementenleer is een, uit de yin-yang-logie stammende universele wetenschap, toepasbaar op alle aspecten van het leven, dus ook op de behandeling met Bach Bloemen Remedies.  De studie werd verricht door twee therapeuten, elk door hun jarenlange ervaring in mensbegeleiding bevoegd op hun specifiek terrein. 

Bach bloesem innemen

Van de Bach bloesem neem je 6 x 4 druppels per dag direct op de tong. Je mag ze ook in wat water doen of een ander drankje dat je graag drinkt. Je neemt de druppeltjes ’s morgens bij het opstaan, tweemaal in de voormiddag, tweemaal in de namiddag en ’s avonds voor het slapen gaan.

Tip: je mag ook 24 druppels in een fles water doen en deze gedurende de dag opdrinken. De werking zal even sterk zijn.

Hoe lang neem je Bach bloesem in?

De beste en blijvende resultaten verkrijg je met een kuur van 3 maand. De eerste resultaten zie je al na een paar dagen of weken, afhankelijk van de klacht. Met 1 flesje doe je ongeveer 1 maand.

Bach Eerste Hulp Remedie voor

Noodsituaties
Hoge stress
Hevige bange en verontruste gevoelens
Hevige reacties

Wat is Bach Eerste Hulp?

De Bach Eerste Hulp bestaat uit de originele Bach Rescue Remedy met als extra Bach bloesems White Chestnut en Larch. De White Chestnut en Larch zorgen ervoor dat je minder piekert en je zelfvertrouwen vergroot. In de Bach Eerste hulp is het alcoholgehalte heel wat lager zodat kinderen en zwangere vrouwen het zonder problemen kunnen gebruiken.

Wanneer gebruik je Bach Eerste Hulp?

Bach Eerste Hulp wordt gebruikt als je last hebt van emoties die alles overheersen bv. momenten met veel stress, paniek, hevige bange en verontruste gevoelens, nervositeit, enz.

Gebruik Bach Eerste Hulp

Je gebruikt Bach Eerste Hulp bij momenten met veel stress of schrik. Je doet 4 druppeltjes op je tong en je mag dit om de 5 à 10 minuten doen tot je rustiger geworden bent. Je mag er zoveel van nemen als nodig.

Voor meer duidelijkheid of jij behoefte zou kunnen hebben aan Bach bloesem therapie, neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Sharing is caring!